Oppiaihe 15. Molaarisuus ja molaarisuus

Oppitunnilla 15 “Molaarisuus ja molaarisuus” kurssilla “Dummies” käsitellään liuottimen ja liuenneen aineen käsitteitä, opitaan laskemaan molaarinen ja molaarinen pitoisuus sekä laimennetaan liuoksia. On mahdotonta selittää, mikä molaarisuus ja molaarisuus ovat, jos et tunne aineen moolin käsitettä, joten älä ole laiska ja lue aiemmat oppitunnit. Muuten, viimeisessä oppitunnissa analysoimme reaktion tuloksen tehtäviä, katso jos olet kiinnostunut.

Kemistien on usein työskenneltävä nestemäisten liuosten kanssa, koska tämä on suotuisa ympäristö kemiallisille reaktioille. Nesteet on helppo sekoittaa, toisin kuin kiteisiä kappaleita, ja neste myös vie pienemmän tilavuuden kuin kaasu. Näiden etujen takia kemialliset reaktiot voidaan suorittaa paljon nopeammin, koska nestemäisessä väliaineessa olevat lähtöreagenssit tulevat usein yhteen ja törmäävät toisiinsa. Aiemmissa oppitunneissa havaitsimme, että vesi kuuluu polaarisiin nesteisiin ja on siksi hyvä liuotin kemiallisiin reaktioihin. H-molekyylit2O, samoin kuin H + ja OH - ionit, joilla vesi on hiukan dissosioitunut, voivat auttaa käynnistämään kemiallisia reaktioita johtuen muiden molekyylien sidosten polarisaatiosta tai atomien välisten sidosten heikentymisestä. Siksi elämä maan päällä ei syntynyt maasta tai ilmakehästä, vaan veteen.

Liuotin ja liuotin

Liuos voidaan muodostaa liuottamalla kaasu nesteeseen tai kiinteä aine nesteeseen. Molemmissa tapauksissa neste on liuotin ja toinen komponentti on liuennut aine. Kun liuos muodostuu sekoittamalla kaksi nestettä, liuotin on neste, jota on suurempi määrä, toisin sanoen, on suurempi pitoisuus.

Liuoksen pitoisuuden laskeminen

Molaarinen pitoisuus

Pitoisuus voidaan ilmaista eri tavoin, mutta yleisin tapa on osoittaa sen molaarisuus. Molaarinen konsentraatio (molaarisuus) on liukoisen aineen moolien lukumäärä 1 litrassa liuosta. Molaarisuusyksikkö on merkitty symbolilla M. Esimerkiksi kaksi moolia suolahappoa litraa kohti liuosta on merkitty 2 M HCl: lla. Muuten, jos tarvitaan 1 mooli liuenneita aineita litraa kohti litraa, niin liuosta kutsutaan yksimolaariseksi. Liuoksen moolipitoisuus osoitetaan erilaisilla symboleilla:

 • c x, C mx, [x], missä x on liuennut aine

Kaava moolipitoisuuden (molaarisuuden) laskemiseksi:

missä n on liuenneen aineen määrä moolina, V on liuoksen tilavuus litroissa.

Muutama sana tekniikasta, jolla valmistetaan halutun molaarisuuden omaavia ratkaisuja. On selvää, että jos lisäät 1 moolia ainetta yhteen litraan liuotinta, liuoksen kokonaistilavuus on hiukan yli yksi litra, ja siksi on virhe pitää tuloksena olevaa liuosta yksimolaarisena. Tämän välttämiseksi lisää ensin aine ja lisää sitten vain vettä, kunnes liuoksen kokonaistilavuus on 1 litra. On hyödyllistä muistaa likimääräinen tilavuuden lisäyssääntö, jonka mukaan liuoksen tilavuus on suunnilleen yhtä suuri kuin liuottimen ja liuenneen aineen tilavuuksien summa. Useiden suolojen liuokset ovat suunnilleen tämän säännön alaisia..

Esimerkki 1. Kemisti antoi tehtävän liuottaa 264 g ammoniumsulfaattia (NH4)2NIIN4, ja sitten lasketaan tuloksena olevan liuoksen molaarisuus ja sen tilavuus tilavuuksien additiivisuuden oletuksen perusteella. Ammoniumsulfaatin tiheys on 1,76 g / ml.

 • 264 g / 1,76 g / ml = 150 ml = 0,150 l

Tilavuuksien lisäyssääntöä käyttämällä saadaan ratkaisun lopullinen tilavuus:

Liuenneen ammoniumsulfaatin moolimäärä on:

 • 264 g / 132 g / mol = 2,00 mol (NH4) 2S04

Viimeinen vaihe! Liuoksen molaarisuus on yhtä suuri kuin:

Tilavuuden additsion likimääräistä sääntöä voidaan käyttää vain karkeaseen alustavaan arviointiin liuoksen molaarisuudesta. Esimerkiksi esimerkissä 1 tuloksena olevan liuoksen tilavuudella on tosiasiassa moolipitoisuus 1,8 M, ts. Virhe laskelmissamme on 3,3%.

Molaarinen pitoisuus

Molaarisuuden lisäksi kemistit käyttävät molaarisuutta tai molaarista konsentraatiota, joka perustuu käytetyn liuottimen määrään eikä muodostuneen liuoksen määrään. Molaarinen konsentraatio on liuenneen aineen moolimäärä 1 kg: ssa liuotinta (ei liuosta!). Molaarisuus ilmaistaan ​​mol / kg ja merkitään pienellä m-kirjaimella. Kaava molaalin konsentraation laskemiseksi:

missä n on liuenneen aineen määrä moolina, m on liuottimen massa (kg)

Huomaa, että 1 litra vettä = 1 kg vettä ja toinen 1 g / ml = 1 kg / l.

Esimerkki 2. Kemisti pyysi määrittämään liuoksen, joka saatiin liuottamalla 5 g etikkahappoa C, molaarisuuden2H4O2 1 litrassa etanolia. Etanolin tiheys on 0,789 g / ml.

Etikkahapon moolimäärä 5 grammassa on yhtä suuri kuin:

1 litran etanolin massa on yhtä suuri kuin:

 • 1 000 l × 0,789 kg / l = 0,789 kg etanolia

Viimeinen taso. Löydä saadun liuoksen molaarisuus:

 • 0,833 mol / 0,789 kg liuotinta = 0,106 mol / kg

Rukousyksikön ilmaisee Ml, joten vastaus voidaan kirjoittaa myös 0,106 Ml.

Liuoksen laimennus

Kemiallisessa käytännössä ne osallistuvat usein liuosten laimentamiseen, ts. Liuottimen lisäämiseen. Sinun on vain muistettava, että liuenneen aineen moolimäärä liuoksen laimentamisen aikana pysyy muuttumattomana. Ja muista kaava liuoksen oikealle laimennukselle:

 • Liuenneen moolien lukumäärä = c 1 V 1 = c 2 V 2

missä c 1 ja V 1 ovat liuoksen molaarinen pitoisuus ja tilavuus ennen laimentamista, c 2 ja V 2 on liuoksen molaarinen konsentraatio ja tilavuus laimentamisen jälkeen. Harkitse ratkaisujen laimentamisen tehtäviä:

Esimerkki 3. Määritä saadun liuoksen molaarisuus laimentamalla 175 ml 2,00 M liuosta 1,00 litraan.

Tehtäväolosuhteissa arvot on merkitty painikkeilla 1, V 1 ja V 2, siksi, käyttämällä liuoslaimennuskaavaa, ilmaistaan ​​tuloksena olevan liuoksen moolipitoisuus 2

 • s 2 = c 1 V 1 / V 2 = (2,00 M × 175 ml) / 1000 ml = 0,350 M

Esimerkki 4 itse. Missä määrin 5,00 ml 6,00 M HCl-liuosta tulisi laimentaa siten, että sen molaarisuudesta tulee 0,1 M?

Vastaus: V 2 = 300 ml

Epäilemättä arvasit itse, että oppitunti 15 ”Molaarisuus ja molaarisuus” on erittäin tärkeä, koska 90% kaikista laboratoriokemioista liittyy halutun pitoisuuden liuosten valmistukseen. Siksi tutkia materiaalia kannesta kanteen. Jos sinulla on kysyttävää, kirjoita ne kommenttiin.

Kuinka laskea ratkaisun molaarisuus

wikiHow toimii wikin periaatteella, mikä tarkoittaa, että monet artikkeleistamme ovat kirjoittanut useita kirjoittajia. Tätä artikkelia luotaessa vapaaehtoiset kirjoittajat työskentelivät sen muokkaamisen ja parantamisen parissa..

Tässä artikkelissa käytettyjen lähteiden lukumäärä: 8. Löydät luettelon niistä sivun alareunasta.

Molaarisuus on liuenneen moolin ja liuoksen tilavuuden välinen suhde. [1] X tietolähde Jos haluat yksityiskohtaisen kuvan siitä, kuinka löytää liuoksen molaarisuus, kun moolia, litraa, grammaa ja / tai millilitraa annetaan, lue.

Muuntolaskin

Tämän laskurin avulla voit muuntaa aineen biologisen aktiivisuuden olemassa olevista arvoista muihin tarvittaviin arvoihin. Tämä voi auttaa sinua henkilökohtaisiin tarkoituksiin tai, jos olet yhteydessä lääketieteeseen, niin myös työntekijöille. Laskin on merkittävä tarkkuudestaan ​​ja nopeudestaan..
Sen avulla voit kääntää mittasuhteet:

 • hormonit;
 • rokotteet;
 • veren komponentit;
 • vitamiineja;
 • biologisesti aktiiviset aineet.

Kuinka käyttää laskinta:

 • sinun on annettava arvo yksikkökenttään tai vaihtoehtoiseen yksikkökenttään;
 • laskenta tapahtuu painettamatta painiketta, laskin näyttää tuloksen automaattisesti;
 • kirjoita tulos haluamaasi paikkaan tai muista se.

Molaarinen konsentraatio - molaarinen konsentraatio

Molaarinen konsentraatio (jota kutsutaan myös molaariseksi, konsentraatio on aineen määrä tai konsentraatio) on mittaus pitoisuudelle kemiallisen yhdisteen aikana, erityisesti liuoksessa olevan liuenneen aineen suhteen, aineen määränä liuoksen tilavuusyksikköä kohti. Kemiassa molaarisuuden yleisimmin käytetty lohko on moolien lukumäärä litrassa, joissa on moolilohko / L merkkiä. Liuosta, jonka konsentraatio on 1 mooli / l, kutsutaan 1 mooliksi, jota yleensä kutsutaan 1 M: ksi.

sisältö

Määritelmä

Molaarinen konsentraatio tai molaarisuus ilmaistaan ​​useimmiten liukoisen aineen mooliyksikköinä litraa liuosta kohti. Laajempiin sovelluksiin käytettäväksi se määritellään aineen määränä, liuenneena aineena tilavuusyksikköä kohti tai tilavuusyksikönä käytettävissä oleville lajeille pienillä kirjaimilla:

Tässä n on liuenneen aineen määrä mooleissa, N on tilavuudessa V läsnä olevien molekyylien lukumäärä (litroissa), suhde H / B on pitoisuusluku C ja H on Avogadro-vakio, noin 6,022 x 10 23 mol -1..

Termodynaamisessa moolipitoisuuden käyttö ei ole usein tarkoituksenmukaista, koska suurin osa ratkaisuista on lämpölaajenemisesta johtuen heikosti riippuvainen lämpötilasta. Tämä ongelma ratkaistaan ​​yleensä säätämällä lämpötilakertoimia tai käytettäessä lämpötilasta riippumattomia pitoisuusmittauksia, kuten molaarisuutta.

Vastavuoroinen edustaa laimennusta (tilavuutta), joka saattaa esiintyä Ostwaldin laimennuslaissa.

yksiköt

Kansainvälisessä yksikköjärjestelmässä (SI) moolipitoisuuden perusyksikkö on mol / m 3. Se on kuitenkin epäkäytännöllinen useimpiin laboratoriotarkoituksiin, ja useimmissa kemiallisissa kirjallisuuksissa käytetään perinteisesti mol / dm 3, joka on sama kuin mol / l. Näitä perinteisiä lohkoja merkitään usein kirjaimella M, jota ei välttämättä edetä SI-etuliitteellä, mikä on tarpeen osuuden osoittamiseksi, esimerkiksi:

mol / m 3 = 10 -3 mol / dm 3 = 10 -3 mol / l = 10 -3 M = 1 mmol / l = 1 mm.

Adjektiivit "millimoolit" ja "mikromoolit" viittaavat vastaavasti mM: iin ja μM: iin (10 - 3 mol / L ja 10 - 6 mol / L), vastaavasti.

Verensokeripitoisuuden mittayksiköiden (konsentraatio) mmol / l (mmol / L) ja mg / dl (mg / dL) muuntaminen, käännöstaulukot. RF, Ukraina, Valkovenäjä, Kazakstan - mmol / l. Yhdysvallat, Israel, Saksa, Ranska, englanninkieliset maat - mg / dl. Yksiköt maittain. Sokeritasot.

Verensokeripitoisuuden mittayksiköiden (konsentraatio) mmol / l (mmol / L) ja mg / dl (mg / dL) muuntaminen, käännöstaulukot. RF, Ukraina, Valkovenäjä, Kazakstan. - mmol / l. Yhdysvallat, Israel, Saksa, Ranska, englanninkieliset maat. - mg / dl. Verensokeriyksiköt maittain. Sokeritasot.

Sokeripitoisuus veressä mitataan maailmassa kahdessa perusyksikössä. Venäjällä, Ukrainassa, Valkovenäjässä ja monissa muissa maissa verensokeri mitataan mg / dl = mg / dL (milligrammaa / desilitra). USA, Israel, Saksa käyttävät mmol / L = mmol / L (millimoolia litrassa tai millimolaareja, lyhennetty mM). Viite: maailman verensokeriyksiköt

 • Jotta muutetaan mmol / l mg / dl:
  • Kerro mmol / l 18: lla.
 • Mg / dlvmmol / l kääntämiseksi:
  • Jaa mg / dl 18: lla.

Normaali verensokeritaso terveille ja diabeetikoille:

 • Useimmille terveille ihmisille normaali odotettu verensokeritaso (glukoositaso) on:
  • 4,0 - 5,4 mmol / L (72 - 99 mg / dl) tyhjää vatsaa kohti.
  • korkeintaan 7,8 mmol / l (enintään 140 mg / dl) 2 tuntia aterian jälkeen
 • Diabeetikoille tavoitearvot (saavuttamiseksi) asetetaan yleensä alueella:
  • Ennen ateriaa: 4-7 mmol / L (korkeintaan 72 - 126 mg / dl) tyypin 1 tai 2 diabeetikoille.
  • Ruokailun jälkeen :
   • korkeintaan 9 mmol / l (korkeintaan 162 mg / dl) tyypin 1 diabeetikoille
   • korkeintaan 8,5 mmol / l (korkeintaan 153 mg / dl) tyypin 2 diabeetikoille

Verensokeriyksiköiden (glukoosin) mmol / L (mmol / L) muunnostaulukko mg / dl (mg / dl) *

0,1 mmol / L (mmol / L) = 1,80 mg / dL (mg / dL)8,0 mmol / L (mmol / L) = 144,14 mg / dL (mg / dL)55,0 mmol / L (mmol / L) = 990,99 mg / dL (mg / dL)
0,2 mmol / L (mmol / L) = 3,60 mg / dL (mg / dL)8,2 mmol / L (mmol / L) = 147,75 mg / dL (mg / dL)60,0 mmol / L (mmol / L) = 1081,08 mg / dL (mg / dL)
0,3 mmol / L (mmol / L) = 5,41 mg / dL (mg / dL)8,4 mmol / L (mmol / L) = 151,35 mg / dL (mg / dL)65,0 mmol / L (mmol / L) = 1171,17 mg / dL (mg / dL)
0,4 mmol / L (mmol / L) = 7,21 mg / dL (mg / dL)8,5 mmol / L (mmol / L) = 153,15 mg / dL (mg / dL)70,0 mmol / L (mmol / L) = 1261,26 mg / dL (mg / dL)
0,5 mmol / L (mmol / L) = 9,01 mg / dL (mg / dL)8,6 mmol / L (mmol / L) = 154,95 mg / dL (mg / dL)75,0 mmol / L (mmol / L) = 1351,35 mg / dL (mg / dL)
0,6 mmol / L (mmol / L) = 10,81 mg / dL (mg / dL)8,8 mmol / L (mmol / L) = 158,56 mg / dL (mg / dL)80,0 mmol / L (mmol / L) = 1441,44 mg / dL (mg / dL)
0,7 mmol / L (mmol / L) = 12,61 mg / dL (mg / dL)9,0 mmol / L (mmol / L) = 162,16 mg / dL (mg / dL)85,0 mmol / L (mmol / L) = 1531,53 mg / dL (mg / dL)
0,8 mmol / L (mmol / L) = 14,41 mg / dL (mg / dL)9,2 mmol / L (mmol / L) = 165,77 mg / dL (mg / dL)90,0 mmol / L (mmol / L) = 1621,62 mg / dL (mg / dL)
0,9 mmol / L (mmol / L) = 16,22 mg / dL (mg / dL)9,4 mmol / L (mmol / L) = 169,37 mg / dL (mg / dL)95,0 mmol / L (mmol / L) = 1711,71 mg / dL (mg / dL)
1,0 mmol / L (mmol / L) = 18,02 mg / dL (mg / dL)9,5 mmol / L (mmol / L) = 171,17 mg / dL (mg / dL)100,0 mmol / L (mmol / L) = 1801,80 mg / dL (mg / dL)
1,1 mmol / L (mmol / L) = 19,82 mg / dL (mg / dL)9,6 mmol / L (mmol / L) = 172,97 mg / dL (mg / dL)105,0 mmol / L (mmol / L) = 1891,89 mg / dL (mg / dL)
1,2 mmol / L (mmol / L) = 21,62 mg / dL (mg / dL)9,8 mmol / L (mmol / L) = 176,58 mg / dL (mg / dL)110,0 mmol / L (mmol / L) = 1981,98 mg / dL (mg / dL)
1,3 mmol / L (mmol / L) = 23,42 mg / dL (mg / dL)10,0 mmol / L (mmol / L) = 180,18 mg / dL (mg / dL)115,0 mmol / L (mmol / L) = 2072,07 mg / dL (mg / dL)
1,4 mmol / L (mmol / L) = 25,23 mg / dL (mg / dL)10,5 mmol / L (mmol / L) = 189,19 mg / dL (mg / dL)120,0 mmol / L (mmol / L) = 2162,16 mg / dL (mg / dL)
1,5 mmol / L (mmol / L) = 27,03 mg / dL (mg / dL)11 mmol / L (mmol / L) = 198,20 mg / dL (mg / dL)125,0 mmol / L (mmol / L) = 2252,25 mg / dL (mg / dL)
1,6 mmol / L (mmol / L) = 28,83 mg / dL (mg / dL)11,5 mmol / L (mmol / L) = 207,21 mg / dL (mg / dL)130,0 mmol / L (mmol / L) = 2342,34 mg / dL (mg / dL)
1,7 mmol / L (mmol / L) = 30,63 mg / dL (mg / dL)12,0 mmol / L (mmol / L) = 216,22 mg / dL (mg / dL)135,0 mmol / L (mmol / L) = 2432,43 mg / dL (mg / dL)
1,8 mmol / L (mmol / L) = 32,43 mg / dL (mg / dL)12,5 mmol / L (mmol / L) = 225,23 mg / dL (mg / dL)140,0 mmol / L (mmol / L) = 2522,52 mg / dL (mg / dL)
1,9 mmol / L (mmol / L) = 34,23 mg / dL (mg / dL)13,0 mmol / L (mmol / L) = 234,23 mg / dL (mg / dL)145,0 mmol / L (mmol / L) = 2612,61 mg / dL (mg / dL)
2,0 mmol / L (mmol / L) = 36,04 mg / dL (mg / dL)13,5 mmol / L (mmol / L) = 243,24 mg / dL (mg / dL)150,0 mmol / L (mmol / L) = 2702,70 mg / dL (mg / dL)
2,1 mmol / L (mmol / L) = 37,84 mg / dL (mg / dL)14,0 mmol / L (mmol / L) = 252,25 mg / dL (mg / dL)155,0 mmol / L (mmol / L) = 2792,79 mg / dL (mg / dL)
2,2 mmol / L (mmol / L) = 39,64 mg / dL (mg / dL)14,5 mmol / L (mmol / L) = 261,26 mg / dL (mg / dL)160,0 mmol / L (mmol / L) = 2882,88 mg / dL (mg / dL)
2,3 mmol / L (mmol / L) = 41,44 mg / dL (mg / dL)15,0 mmol / L (mmol / L) = 270,27 mg / dL (mg / dL)165,0 mmol / L (mmol / L) = 2972,97 mg / dL (mg / dL)
2,4 mmol / L (mmol / L) = 43,24 mg / dL (mg / dL)15,5 mmol / L (mmol / L) = 279,28 mg / dL (mg / dL)170,0 mmol / L (mmol / L) = 3063,06 mg / dL (mg / dL)
2,5 mmol / L (mmol / L) = 45,05 mg / dL (mg / dL)16,0 mmol / L (mmol / L) = 288,29 mg / dL (mg / dL)175,0 mmol / L (mmol / L) = 3153,15 mg / dL (mg / dL)
2,6 mmol / L (mmol / L) = 46,85 mg / dL (mg / dL)16,5 mmol / L (mmol / L) = 297,30 mg / dL (mg / dL)180,0 mmol / L (mmol / L) = 3243,24 mg / dL (mg / dL)
2,7 mmol / L (mmol / L) = 48,65 mg / dL (mg / dL)17,0 mmol / L (mmol / L) = 306,31 mg / dL (mg / dL)185,0 mmol / L (mmol / L) = 3333,33 mg / dL (mg / dL)
2,8 mmol / L (mmol / L) = 50,45 mg / dL (mg / dL)17,5 mmol / L (mmol / L) = 315,32 mg / dL (mg / dL)190,0 mmol / L (mmol / L) = 3423,42 mg / dL (mg / dL)
2,9 mmol / L (mmol / L) = 52,25 mg / dL (mg / dL)18,0 mmol / L (mmol / L) = 324,32 mg / dL (mg / dL)195,0 mmol / L (mmol / L) = 3513,51 mg / dL (mg / dL)
3,0 mmol / L (mmol / L) = 54,05 mg / dL (mg / dL)18,5 mmol / L (mmol / L) = 333,33 mg / dL (mg / dL)200,0 mmol / L (mmol / L) = 3603,60 mg / dL (mg / dL)
3,1 mmol / L (mmol / L) = 55,86 mg / dL (mg / dL)19,0 mmol / L (mmol / L) = 342,34 mg / dL (mg / dL)205,0 mmol / L (mmol / L) = 3693,69 mg / dL (mg / dL)
3,2 mmol / L (mmol / L) = 57,66 mg / dL (mg / dL)19,5 mmol / L (mmol / L) = 351,35 mg / dL (mg / dL)210,0 mmol / L (mmol / L) = 3783,78 mg / dL (mg / dL)
3,3 mmol / L (mmol / L) = 59,46 mg / dL (mg / dL)20,0 mmol / L (mmol / L) = 360,36 mg / dL (mg / dL)215,0 mmol / L (mmol / L) = 3873,87 mg / dL (mg / dL)
3,4 mmol / L (mmol / L) = 61,26 mg / dL (mg / dL)20,5 mmol / L (mmol / L) = 369,37 mg / dL (mg / dL)220,0 mmol / L (mmol / L) = 3963,96 mg / dL (mg / dL)
3,5 mmol / L (mmol / L) = 63,06 mg / dL (mg / dL)21,0 mmol / L (mmol / L) = 378,38 mg / dL (mg / dL)225,0 mmol / L (mmol / L) = 4054,05 mg / dL (mg / dL)
3,6 mmol / L (mmol / L) = 64,86 mg / dL (mg / dL)22,0 mmol / L (mmol / L) = 396,40 mg / dL (mg / dL)230,0 mmol / L (mmol / L) = 4144,14 mg / dL (mg / dL)
3,7 mmol / L (mmol / L) = 66,67 mg / dL (mg / dL)22,5 mmol / L (mmol / L) = 405,41 mg / dL (mg / dL)235,0 mmol / L (mmol / L) = 4234,23 mg / dL (mg / dL)
3,8 mmol / L (mmol / L) = 68,47 mg / dL (mg / dL)23,0 mmol / L (mmol / L) = 414,41 mg / dL (mg / dL)240,0 mmol / L (mmol / L) = 4324,32 mg / dL (mg / dL)
3,9 mmol / L (mmol / L) = 70,27 mg / dL (mg / dL)23,5 mmol / L (mmol / L) = 423,42 mg / dL (mg / dL)245,0 mmol / L (mmol / L) = 4414,41 mg / dL (mg / dL)
4,0 mmol / L (mmol / L) = 72,07 mg / dL (mg / dL)24,0 mmol / L (mmol / L) = 432,43 mg / dL (mg / dL)250,0 mmol / L (mmol / L) = 4504,50 mg / dL (mg / dL)
4,1 mmol / L (mmol / L) = 73,87 mg / dL (mg / dL)24,5 mmol / L (mmol / L) = 441,44 mg / dL (mg / dL)260,0 mmol / L (mmol / L) = 4684,68 mg / dL (mg / dL)
4,2 mmol / L (mmol / L) = 75,68 mg / dL (mg / dL)25,0 mmol / L (mmol / L) = 450,45 mg / dL (mg / dL)270,0 mmol / L (mmol / L) = 4864,86 mg / dL (mg / dL)
4,3 mmol / L (mmol / L) = 77,48 mg / dL (mg / dL)26,0 mmol / L (mmol / L) = 468,47 mg / dL (mg / dL)280,0 mmol / L (mmol / L) = 5045,05 mg / dL (mg / dL)
4,4 mmol / L (mmol / L) = 79,28 mg / dL (mg / dL)27,0 mmol / L (mmol / L) = 486,49 mg / dL (mg / dL)290,0 mmol / L (mmol / L) = 5225,23 mg / dL (mg / dL)
4,5 mmol / L (mmol / L) = 81,08 mg / dL (mg / dL)28,0 mmol / L (mmol / L) = 504,50 mg / dL (mg / dL)300,0 mmol / L (mmol / L) = 5405,41 mg / dL (mg / dL)
4,6 mmol / L (mmol / L) = 82,88 mg / dL (mg / dL)29,0 mmol / L (mmol / L) = 522,52 mg / dL (mg / dL)310,0 mmol / L (mmol / L) = 5585,59 mg / dL (mg / dL)
4,7 mmol / L (mmol / L) = 84,68 mg / dL (mg / dL)30,0 mmol / L (mmol / L) = 540,54 mg / dL (mg / dL)320,0 mmol / L (mmol / L) = 5765,77 mg / dL (mg / dL)
4,8 mmol / L (mmol / L) = 86,49 mg / dL (mg / dL)31,0 mmol / L (mmol / L) = 558,56 mg / dL (mg / dL)330,0 mmol / L (mmol / L) = 5945,95 mg / dL (mg / dL)
4,9 mmol / L (mmol / L) = 88,29 mg / dL (mg / dL)32,0 mmol / L (mmol / L) = 576,58 mg / dL (mg / dL)340,0 mmol / L (mmol / L) = 6126,13 mg / dL (mg / dL)
5,0 mmol / L (mmol / L) = 90,09 mg / dL (mg / dL)33,0 mmol / L (mmol / L) = 594,59 mg / dL (mg / dL)350,0 mmol / L (mmol / L) = 6306,31 mg / dL (mg / dL)
5,2 mmol / L (mmol / L) = 93,69 mg / dL (mg / dL)34,0 mmol / L (mmol / L) = 612.61 mg / dL (mg / dL)360,0 mmol / L (mmol / L) = 6486,49 mg / dL (mg / dL)
5,4 mmol / L (mmol / L) = 97,30 mg / dL (mg / dL)35,0 mmol / L (mmol / L) = 630,63 mg / dL (mg / dL)370,0 mmol / L (mmol / L) = 6666,67 mg / dL (mg / dL)
5,5 mmol / L (mmol / L) = 99,10 mg / dL (mg / dL)36,0 mmol / L (mmol / L) = 648,65 mg / dL (mg / dL)380,0 mmol / L (mmol / L) = 6846,85 mg / dL (mg / dL)
5,6 mmol / L (mmol / L) = 100,90 mg / dL (mg / dL)37,0 mmol / L (mmol / L) = 666,67 mg / dL (mg / dL)390,0 mmol / L (mmol / L) = 7027,03 mg / dL (mg / dL)
5,8 mmol / L (mmol / L) = 104,50 mg / dL (mg / dL)38,0 mmol / L (mmol / L) = 684,68 mg / dL (mg / dL)400,0 mmol / L (mmol / L) = 7207,21 mg / dL (mg / dL)
6,0 mmol / L (mmol / L) = 108,11 mg / dL (mg / dL)39,0 mmol / L (mmol / L) = 702,70 mg / dL (mg / dL)410,0 mmol / L (mmol / L) = 7387,39 mg / dL (mg / dL)
6,2 mmol / L (mmol / L) = 111,71 mg / dL (mg / dL)40,0 mmol / L (mmol / L) = 720,72 mg / dL (mg / dL)420,0 mmol / L (mmol / L) = 7567,57 mg / dL (mg / dL)
6,4 mmol / L (mmol / L) = 115,32 mg / dL (mg / dL)41,0 mmol / L (mmol / L) = 738,74 mg / dL (mg / dL)430,0 mmol / L (mmol / L) = 7747,75 mg / dL (mg / dL)
6,5 mmol / L (mmol / L) = 117,12 mg / dL (mg / dL)42,0 mmol / L (mmol / L) = 756,76 mg / dL (mg / dL)440,0 mmol / L (mmol / L) = 7927,93 mg / dL (mg / dL)
6,6 mmol / L (mmol / L) = 118,92 mg / dL (mg / dL)43,0 mmol / L (mmol / L) = 774,77 mg / dL (mg / dL)450,0 mmol / L (mmol / L) = 8108,11 mg / dL (mg / dL)
6,8 mmol / L (mmol / L) = 122,52 mg / dL (mg / dL)44,0 mmol / L (mmol / L) = 792,79 mg / dL (mg / dL)460,0 mmol / L (mmol / L) = 8288,29 mg / dL (mg / dL)
7,0 mmol / L (mmol / L) = 126,13 mg / dL (mg / dL)45,0 mmol / L (mmol / L) = 810,81 mg / dL (mg / dL)470,0 mmol / L (mmol / L) = 8468,47 mg / dL (mg / dL)
7,2 mmol / L (mmol / L) = 129,73 mg / dL (mg / dL)46,0 mmol / L (mmol / L) = 828,83 mg / dL (mg / dL)480,0 mmol / L (mmol / L) = 8648,65 mg / dL (mg / dL)
7,4 mmol / L (mmol / L) = 133,33 mg / dL (mg / dL)47,0 mmol / L (mmol / L) = 846,85 mg / dL (mg / dL)490,0 mmol / L (mmol / L) = 8828,83 mg / dL (mg / dL)
7,5 mmol / L (mmol / L) = 135,14 mg / dL (mg / dL)48,0 mmol / L (mmol / L) = 864,86 mg / dL (mg / dL)500,0 mmol / L (mmol / L) = 9009,01 mg / dL (mg / dL)
7,6 mmol / L (mmol / L) = 136,94 mg / dL (mg / dL)49,0 mmol / L (mmol / L) = 882,88 mg / dL (mg / dL)
7,8 mmol / L (mmol / L) = 140,54 mg / dL (mg / dL)50,0 mmol / L (mmol / L) = 900,90 mg / dL (mg / dL)

* mg / dl (mg / dL) - numerot leikataan - 2 desimaalin jälkeen, ei ole pyöristetty.

Verensokeriyksiköiden (glukoosin) mg / dl (mg / dl) muunnostaulukko mmol / l (mmol / L) *

0,1 mg / dl (mg / dL) = 0,006 mmol / L (mmol / L)8,4 mg / dL (mg / dL) = 0,466 mmol / L (mmol / L)70,0 mg / dl (mg / dL) = 3,885 mmol / L (mmol / L)
0,2 mg / dl (mg / dL) = 0,011 mmol / L (mmol / L)8,5 mg / dL (mg / dL) = 0,472 mmol / L (mmol / L)75,0 mg / dl (mg / dL) = 4,163 mmol / L (mmol / L)
0,3 mg / dl (mg / dL) = 0,017 mmol / L (mmol / L)8,6 mg / dl (mg / dL) = 0,477 mmol / L (mmol / L)80,0 mg / dL (mg / dL) = 4,440 mmol / L (mmol / L)
0,4 mg / dl (mg / dL) = 0,022 mmol / L (mmol / L)8,8 mg / dL (mg / dL) = 0,488 mmol / L (mmol / L)85,0 mg / dL (mg / dL) = 4,718 mmol / L (mmol / L)
0,5 mg / dL (mg / dL) = 0,028 mmol / L (mmol / L)9,0 mg / dl (mg / dL) = 0,500 mmol / L (mmol / L)90,0 mg / dL (mg / dL) = 4,995 mmol / L (mmol / L)
0,6 mg / dL (mg / dL) = 0,033 mmol / L (mmol / L)9,2 mg / dl (mg / dL) = 0,511 mmol / L (mmol / L)95,0 mg / dl (mg / dL) = 5,273 mmol / L (mmol / L)
0,7 mg / dl (mg / dL) = 0,039 mmol / L (mmol / L)9,4 mg / dl (mg / dL) = 0,522 mmol / L (mmol / L)100,0 mg / dl (mg / dL) = 5,550 mmol / L (mmol / L)
0,8 mg / dL (mg / dL) = 0,044 mmol / L (mmol / L)9,5 mg / dl (mg / dL) = 0,527 mmol / L (mmol / L)105,0 mg / dL (mg / dL) = 5,828 mmol / L (mmol / L)
0,9 mg / dL (mg / dL) = 0,050 mmol / L (mmol / L)9,6 mg / dl (mg / dL) = 0,533 mmol / L (mmol / L)110,0 mg / dL (mg / dL) = 6,105 mmol / L (mmol / L)
1,0 mg / dl (mg / dL) = 0,056 mmol / L (mmol / L)9,8 mg / dl (mg / dL) = 0,544 mmol / L (mmol / L)115,0 mg / dl (mg / dL) = 6,383 mmol / L (mmol / L)
1,1 mg / dl (mg / dL) = 0,061 mmol / L (mmol / L)10,0 mg / dL (mg / dL) = 0,555 mmol / L (mmol / L)120,0 mg / dL (mg / dL) = 6 660 mmol / L (mmol / L)
1,2 mg / dL (mg / dL) = 0,067 mmol / L (mmol / L)10,5 mg / dl (mg / dL) = 0,583 mmol / L (mmol / L)125,0 mg / dL (mg / dL) = 6,938 mmol / L (mmol / L)
1,3 mg / dL (mg / dL) = 0,072 mmol / L (mmol / L)11,0 mg / dl (mg / dL) = 0,611 mmol / L (mmol / L)130,0 mg / dl (mg / dL) = 7,215 mmol / L (mmol / L)
1,4 mg / dL (mg / dL) = 0,078 mmol / L (mmol / L)11,5 mg / dl (mg / dL) = 0,638 mmol / L (mmol / L)135,0 mg / dl (mg / dL) = 7,493 mmol / L (mmol / L)
1,5 mg / dl (mg / dL) = 0,083 mmol / L (mmol / L)12,0 mg / dL (mg / dL) = 0,666 mmol / L (mmol / L)140,0 mg / dL (mg / dL) = 7,770 mmol / L (mmol / L)
1,6 mg / dl (mg / dL) = 0,089 mmol / L (mmol / L)12,5 mg / dl (mg / dL) = 0,664 mmol / L (mmol / L)145,0 mg / dL (mg / dL) = 8,048 mmol / L (mmol / L)
1,7 mg / dl (mg / dL) = 0,094 mmol / L (mmol / L)13,0 mg / dl (mg / dL) = 0,722 mmol / L (mmol / L)150,0 mg / dl (mg / dL) = 8,325 mmol / L (mmol / L)
1,8 mg / dL (mg / dL) = 0,100 mmol / L (mmol / L)13,5 mg / dl (mg / dL) = 0,749 mmol / L (mmol / L)155,0 mg / dl (mg / dL) = 8,603 mmol / L (mmol / L)
1,9 mg / dl (mg / dL) = 0,105 mmol / L (mmol / L)14,0 mg / dl (mg / dL) = 0,777 mmol / L (mmol / L)160,0 mg / dl (mg / dL) = 8,880 mmol / L (mmol / L)
2,0 mg / dl (mg / dL) = 0,111 mmol / L (mmol / L)14,5 mg / dl (mg / dL) = 0,805 mmol / L (mmol / L)165,0 mg / dl (mg / dL) = 9,158 mmol / L (mmol / L)
2,1 mg / dl (mg / dL) = 0,117 mmol / L (mmol / L)15,0 mg / dL (mg / dL) = 0,833 mmol / L (mmol / L)170,0 mg / dl (mg / dL) = 9,435 mmol / L (mmol / L)
2,2 mg / dl (mg / dL) = 0,122 mmol / L (mmol / L)15,5 mg / dl (mg / dL) = 0,860 mmol / L (mmol / L)175,0 mg / dl (mg / dL) = 9,713 mmol / L (mmol / L)
2,3 mg / dl (mg / dL) = 0,128 mmol / L (mmol / L)16,0 mg / dL (mg / dL) = 0,888 mmol / L (mmol / L)180,0 mg / dl (mg / dL) = 9,990 mmol / L (mmol / L)
2,4 mg / dl (mg / dL) = 0,133 mmol / L (mmol / L)16,5 mg / dl (mg / dL) = 0,916 mmol / L (mmol / L)185,0 mg / dl (mg / dL) = 10,268 mmol / L (mmol / L)
2,5 mg / dl (mg / dL) = 0,139 mmol / L (mmol / L)17,0 mg / dl (mg / dL) = 0,944 mmol / L (mmol / L)190,0 mg / dL (mg / dL) = 10,545 mmol / L (mmol / L)
2,6 mg / dl (mg / dL) = 0,144 mmol / L (mmol / L)17,5 mg / dl (mg / dL) = 0,971 mmol / L (mmol / L)195,0 mg / dl (mg / dL) = 10,823 mmol / L (mmol / L)
2,7 mg / dl (mg / dL) = 0,150 mmol / L (mmol / L)18,0 mg / dl (mg / dL) = 0,999 mmol / L (mmol / L)200,0 mg / dl (mg / dL) = 11 100 mmol / L (mmol / L)
2,8 mg / dl (mg / dL) = 0,155 mmol / L (mmol / L)18,5 mg / dl (mg / dL) = 1,027 mmol / L (mmol / L)205,0 mg / dl (mg / dL) = 11,378 mmol / L (mmol / L)
2,9 mg / dl (mg / dL) = 0,161 mmol / L (mmol / L)19,0 mg / dl (mg / dL) = 1,055 mmol / L (mmol / L)210,0 mg / dl (mg / dL) = 11,655 mmol / L (mmol / L)
3,0 mg / dl (mg / dL) = 0,167 mmol / L (mmol / L)19,5 mg / dl (mg / dL) = 1,082 mmol / L (mmol / L)215,0 mg / dL (mg / dL) = 11,933 mmol / L (mmol / L)
3,1 mg / dl (mg / dL) = 0,172 mmol / L (mmol / L)20,0 mg / dL (mg / dL) = 1,110 mmol / L (mmol / L)220,0 mg / dl (mg / dL) = 12,210 mmol / L (mmol / L)
3,2 mg / dl (mg / dL) = 0,178 mmol / L (mmol / L)20,5 mg / dl (mg / dL) = 1,138 mmol / L (mmol / L)225,0 mg / dL (mg / dL) = 12,488 mmol / L (mmol / L)
3,3 mg / dl (mg / dL) = 0,183 mmol / L (mmol / L)21,0 mg / dl (mg / dL) = 1,166 mmol / L (mmol / L)230,0 mg / dL (mg / dL) = 12,765 mmol / L (mmol / L)
3,4 mg / dL (mg / dL) = 0,189 mmol / L (mmol / L)21,5 mg / dl (mg / dL) = 1,193 mmol / L (mmol / L)235,0 mg / dL (mg / dL) = 13,043 mmol / L (mmol / L)
3,5 mg / dl (mg / dL) = 0,194 mmol / L (mmol / L)22,0 mg / dl (mg / dL) = 1,221 mmol / L (mmol / L)240,0 mg / dL (mg / dL) = 13,320 mmol / L (mmol / L)
3,6 mg / dl (mg / dL) = 0,200 mmol / L (mmol / L)22,5 mg / dl (mg / dL) = 1,249 mmol / L (mmol / L)245,0 mg / dl (mg / dL) = 13,598 mmol / L (mmol / L)
3,7 mg / dl (mg / dL) = 0,205 mmol / L (mmol / L)23,0 mg / dL (mg / dL) = 1,277 mmol / L (mmol / L)250,0 mg / dL (mg / dL) = 13,875 mmol / L (mmol / L)
3,8 mg / dl (mg / dL) = 0,211 mmol / L (mmol / L)23,5 mg / dl (mg / dL) = 1,304 mmol / L (mmol / L)260,0 mg / dL (mg / dL) = 14,430 mmol / L (mmol / L)
3,9 mg / dl (mg / dL) = 0,216 mmol / L (mmol / L)24,0 mg / dL (mg / dL) = 1,332 mmol / L (mmol / L)270,0 mg / dl (mg / dL) = 14,985 mmol / L (mmol / L)
4,0 mg / dL (mg / dL) = 0,222 mmol / L (mmol / L)24,5 mg / dl (mg / dL) = 1,360 mmol / L (mmol / L)280,0 mg / dL (mg / dL) = 15 540 mmol / L (mmol / L)
4,1 mg / dl (mg / dL) = 0,228 mmol / L (mmol / L)25,0 mg / dL (mg / dL) = 1,388 mmol / L (mmol / L)290,0 mg / dL (mg / dL) = 16,095 mmol / L (mmol / L)
4,2 mg / dl (mg / dL) = 0,233 mmol / L (mmol / L)26,0 mg / dL (mg / dL) = 1,443 mmol / L (mmol / L)300,0 mg / dL (mg / dL) = 16,650 mmol / L (mmol / L)
4,3 mg / dl (mg / dL) = 0,239 mmol / L (mmol / L)27,0 mg / dl (mg / dL) = 1,499 mmol / L (mmol / L)310,0 mg / dl (mg / dL) = 17,205 mmol / L (mmol / L)
4,4 mg / dl (mg / dL) = 0,244 mmol / L (mmol / L)28,0 mg / dl (mg / dL) = 1,554 mmol / L (mmol / L)320,0 mg / dl (mg / dL) = 17,760 mmol / L (mmol / L)
4,5 mg / dL (mg / dL) = 0,250 mmol / L (mmol / L)29,0 mg / dl (mg / dL) = 1,610 mmol / L (mmol / L)330,0 mg / dL (mg / dL) = 18,315 mmol / L (mmol / L)
4,6 mg / dl (mg / dL) = 0,255 mmol / L (mmol / L)30,0 mg / dL (mg / dL) = 1,665 mmol / L (mmol / L)340,0 mg / dL (mg / dL) = 18,870 mmol / L (mmol / L)
4,7 mg / dl (mg / dL) = 0,261 mmol / L (mmol / L)31,0 mg / dl (mg / dL) = 1,721 mmol / L (mmol / L)350,0 mg / dl (mg / dL) = 19,425 mmol / L (mmol / L)
4,8 mg / dL (mg / dL) = 0,266 mmol / L (mmol / L)32,0 mg / dl (mg / dL) = 1,776 mmol / L (mmol / L)360,0 mg / dl (mg / dL) = 19,980 mmol / L (mmol / L)
4,9 mg / dl (mg / dL) = 0,272 mmol / L (mmol / L)33,0 mg / dl (mg / dL) = 1,832 mmol / L (mmol / L)370,0 mg / dl (mg / dL) = 20,535 mmol / L (mmol / L)
5,0 mg / dl (mg / dL) = 0,278 mmol / L (mmol / L)34,0 mg / dl (mg / dL) = 1,887 mmol / L (mmol / L)380,0 mg / dL (mg / dL) = 21,090 mmol / L (mmol / L)
5,2 mg / dl (mg / dL) = 0,289 mmol / L (mmol / L)35,0 mg / dl (mg / dL) = 1,943 mmol / L (mmol / L)390,0 mg / dl (mg / dL) = 21,645 mmol / L (mmol / L)
5,4 mg / dl (mg / dL) = 0,300 mmol / L (mmol / L)36,0 mg / dl (mg / dL) = 1,998 mmol / L (mmol / L)400,0 mg / dl (mg / dL) = 22,200 mmol / L (mmol / L)
5,5 mg / dL (mg / dL) = 0,305 mmol / L (mmol / L)37,0 mg / dl (mg / dL) = 2,054 mmol / L (mmol / L)410,0 mg / dL (mg / dL) = 22,755 mmol / L (mmol / L)
5,6 mg / dl (mg / dL) = 0,311 mmol / L (mmol / L)38,0 mg / dl (mg / dL) = 2,109 mmol / L (mmol / L)420,0 mg / dl (mg / dL) = 23,310 mmol / L (mmol / L)
5,8 mg / dl (mg / dL) = 0,322 mmol / L (mmol / L)39,0 mg / dl (mg / dL) = 2,165 mmol / L (mmol / L)430,0 mg / dL (mg / dL) = 23,865 mmol / L (mmol / L)
6,0 mg / dl (mg / dL) = 0,333 mmol / L (mmol / L)40,0 mg / dL (mg / dL) = 2,220 mmol / L (mmol / L)440,0 mg / dL (mg / dL) = 24,420 mmol / L (mmol / L)
6,2 mg / dl (mg / dL) = 0,344 mmol / L (mmol / L)41,0 mg / dl (mg / dL) = 2,276 mmol / L (mmol / L)450,0 mg / dl (mg / dL) = 24,975 mmol / L (mmol / L)
6,4 mg / dl (mg / dL) = 0,355 mmol / L (mmol / L)42,0 mg / dl (mg / dL) = 2,331 mmol / L (mmol / L)460,0 mg / dL (mg / dL) = 25,530 mmol / L (mmol / L)
6,5 mg / dl (mg / dL) = 0,361 mmol / L (mmol / L)43,0 mg / dl (mg / dL) = 2,387 mmol / L (mmol / L)470,0 mg / dL (mg / dL) = 26,085 mmol / L (mmol / L)
6,6 mg / dl (mg / dL) = 0,366 mmol / L (mmol / L)44,0 mg / dl (mg / dL) = 2,442 mmol / L (mmol / L)480,0 mg / dL (mg / dL) = 26,640 mmol / L (mmol / L)
6,8 mg / dl (mg / dL) = 0,377 mmol / L (mmol / L)45,0 mg / dl (mg / dL) = 2,449 mmol / L (mmol / L)490,0 mg / dL (mg / dL) = 27,195 mmol / L (mmol / L)
7,0 mg / dl (mg / dL) = 0,389 mmol / L (mmol / L)46,0 mg / dl (mg / dL) = 2,553 mmol / L (mmol / L)500,0 mg / dl (mg / dL) = 27,750 mmol / L (mmol / L)
7,2 mg / dl (mg / dL) = 0,400 mmol / L (mmol / L)47,0 mg / dl (mg / dL) = 2,609 mmol / L (mmol / L)540,0 mg / dL (mg / dL) = 30 000 mmol / L (mmol / L)
7,4 mg / dl (mg / dL) = 0,411 mmol / L (mmol / L)48,0 mg / dL (mg / dL) = 2,664 mmol / L (mmol / L)600,0 mg / dL (mg / dL) = 33,300 mmol / L (mmol / L)
7,5 mg / dl (mg / dL) = 0,416 mmol / L (mmol / L)49,0 mg / dL (mg / dL) = 2 720 mmol / L (mmol / L)700,0 mg / dl (mg / dL) = 38,800 mmol / L (mmol / L)
7,6 mg / dl (mg / dL) = 0,422 mmol / L (mmol / L)50,0 mg / dL (mg / dL) = 2,775 mmol / L (mmol / L)720,0 mg / dl (mg / dL) = 40 000 mmol / L (mmol / L)
7,8 mg / dl (mg / dL) = 0,433 mmol / L (mmol / L)55,0 mg / dL (mg / dL) = 3,053 mmol / L (mmol / L)800,0 mg / dL (mg / dL) = 44,400 mmol / L (mmol / L)
8,0 mg / dL (mg / dL) = 0,444 mmol / L (mmol / L)60,0 mg / dL (mg / dL) = 3,330 mmol / L (mmol / L)900,0 mg / dl (mg / dL) = 50 000 mmol / L (mmol / L)
8,2 mg / dL (mg / dL) = 0,455 mmol / L (mmol / L)65,0 mg / dl (mg / dL) = 3,608 mmol / L (mmol / L)

* mmol / L (mmol / L) - numerot leikataan - 3 desimaalin jälkeen, ei pyöristetty.

Verensokeriyksiköt maittain. *

Maa

Verensokeriyksikkö

Maa

Verensokeriyksikkö

Keskittymät ja osakkeet. Kuinka siirtää keskittymä toiseen.

Kun ratkaistaan ​​kemiallisia ongelmia, kun lasketaan työssä ja vain elämässä, joudut joskus laskemaan pitoisuudet. Sillä ei ole väliä, onko kyse teoreettisesta koulutehtävästä, elektrolyytin valmistamisen tarpeesta auton akulle, tarpeesta selvittää kompotin sokerimäärä - kaikki pitoisuuslaskelmat suoritetaan tunnettujen kaavojen mukaan, joita ei ole paljon. Tähän liittyy kuitenkin usein vaikeuksia..

Luettuasi tämän artikkelin opit kuinka laskea helposti aineiden pitoisuudet ja tarvittaessa vaivattomasti siirtämään pitoisuus toiseen. Artikkelissa on esimerkkejä ratkaisuihin liittyvistä ongelmista, ja lopulta annamme vertailukilven kaavoilla, jotka voidaan tulostaa ja pitää käden ulottuvilla..

Valtaosa

Aloitetaan yksinkertaisella, mutta samalla välttämättömällä tavalla komponentin konsentraation ilmaisemiseksi seoksessa - massajae.

Massaosuus on tietyn komponentin massan suhde kaikkien komponenttien massojen summaan. Hyväksytään, että se merkitään kirjaimella w tai ω (omega).

Massaosuus lasketaan kaavalla:

missä Large w_ on seoksen komponentin i massaosuus,

Suuri m_ - tämän komponentin massa,

m on koko seoksen massa.

Katsotaanpa heti esimerkkiä:

Tehtävä:

Talvella teitä sirotellaan hiekalla ja suolalla. Tiedetään, että kasan massa on 50 kg, ja siihen kaadetaan 1 kg suolaa ja sekoitetaan. Löydä suolamassa.

Päätös:

Suolan massa on suuri m_ yllä olevan kaavan mukaan. Koko seoksen massa on meille edelleen tuntematon, mutta se on helppo löytää. Yhteenveto hiekan ja suolan massasta:

Suuri m = m_<п>+M_<с>= 50 kg + 1 kg = 51 kg

Ja nyt löydämme massaosuuden:

Suuri w_ <с>= frac> = 1 kg / 51 kg = 0,0196,

tai kertoa 100%: lla ja saada 1,96%.

Vastaus: 0,0196 tai 1,96%.

Nyt päätämme jotain monimutkaisempaa ja lähemmäs tenttiä.

Tehtävä:

Sekoitettiin 200 g glukoosiliuosta, jonka massakonsentraatio oli 25%, ja 300 g glukoosiliuosta, jonka massakonsentraatio oli 10%. Löydä saadun liuoksen massapitoisuus, pyöristä vastaus kokonaisuuteen.

Päätös:

Merkitse ensimmäistä ja toista ratkaisua vastaavasti Large m_ <1>ja suuri m_ <2>. Sekoittamisen jälkeen saadun liuoksen massaa merkitään Suurella m ja löydämme:

Suuri m = m_ <1>+ M_ <2>= 200 g + 300 g = 500 g

Itse glukoosimassana ensimmäisessä ja toisessa liuoksessa merkitään Suuri m_ <гл. 1>ja suuri m_ <гл. 2>. Kaavan (1) mukaan nämä ovat komponenttimassamme. Tunnemme liuosten massat, myös niiden massapitoisuudet. Kuinka löytää komponentin massa? Hyvin yksinkertainen, löydämme tuntemattoman jaettavan kertomalla (ja unohda, että prosenttimäärä on sadasosa):

Suuri m_ <гл. 1>= w_<1> cdot m_ <1>= 0,25 cdot 200 g = 50 g

Suuri m_ <гл. 2>= w_<2> cdot m_ <2>= 0,1 cdot 300 g = 30 g

Siten glukoosin kokonaismassa suuri m_ <гл>:

Suuri m_ <гл>= m_ <гл. 1>+ M_ <гл. 2>= 50 g + 30 g = 80 g.

Vastaus: 80 g.

Liuoksen sekoittaminen yhden aineen eri konsentraatioiden kanssa voidaan ratkaista käyttämällä "Pearson-kirjekuorta".

Tilavuusosuus

Usein, kun kyse on nesteistä ja kaasuista, on kätevää käyttää niiden tilavuuksia kuin massaa. Siksi minkä tahansa komponentin osuuden ilmaisemiseksi tällaisissa seoksissa (mutta myös kiinteissä seoksissa se on myös täysin mahdollista) he käyttävät tilavuusosuuden käsitettä.

Komponentin tilavuusosuus on komponentin tilavuuden suhde komponenttien tilavuuksien summaan ennen sekoittamista. Tilavuusosuus mitataan yksikön murto-osina tai prosenteina. Yleensä osoitettu kreikkalaisella kirjaimella φ (phi).

Tilavuusosuus lasketaan kaavalla:

missä Large phi_ on komponentin B tilavuusosa;

Suuri V_ - komponentin B tilavuus;

Suuri summa - kaikkien komponenttien määrien summa.

Tässä on tärkeää ymmärtää, että jos mahdollista, korvaamme kaavassa tarkalleen kaikkien komponenttien tilavuuksien summan eikä seoksen tilavuuden, koska joitain nesteitä sekoitettaessa kokonaistilavuus vähenee. Joten jos sekoitat litran vettä ja litran alkoholia, emme saa kahta litraa akvavitia - se on noin 1800 ml. Koulutehtävissä tämä ei yleensä ole niin tärkeä, mutta pidämme ja muistamme sen.

Tehtävä:

6 tilavuusosaa vettä ja 1 tilavuusosa rikkihappoa sekoitettiin. Etsi tuloksena olevasta liuoksesta hapon tilavuusosa.

Päätös:

Koska tilavuusosuus on mitoittamaton määrä, ongelman olosuhteissa olevien komponenttien tilavuudet voidaan antaa millä tahansa yksiköillä - litroina, lasina, tynnyrinä, säiliöinä, sekstimeinä - tärkeintä on, että ne ovat samat. Jos ei, käännä yksi toiseen, jos sama, päätä. Tilamme kuvataan vain joitain ”tilavuuksia”, ja me korvaamme ne.

Vastaus: 14,3%.

Kaasujen kanssa asiat ovat hiukan mielenkiintoisempia - ei kovin korkeissa paineissa ja lämpötiloissa kaasun tilavuusosuus kaasuseoksessa on yhtä suuri kuin sen moolijae. (Loppujen lopuksi tiedämme, että kaasujen moolitilavuus on melkein 22,4 l / mol).

Tehtävä:

Hapen molaarinen osuus kuivassa ilmassa on 0,21. Löydä typen tilavuusosuus, jos argonin tilavuusosuus on 1%.

Päätös:

Huomaavainen lukija huomautti, että kirjoitimme, että seoksessa olevien kaasujen tilavuus- ja moolijakeet ovat yhtä suuret. Siksi hapen tilavuusosuus on myös 0,21 tai 21%. Löydä typen tilavuusosuus:

Suuri 100 \% - 21 \% - 1 \% = 78 \%.

Vastaus: 78%.

Mooliosuus

Tapauksissa, joissa tiedämme seoksessa olevien aineiden määrät, voimme ilmaista komponentin pitoisuuden moolijakeen avulla.

Molaarinen fraktio - tietyn komponentin moolien lukumäärän suhde kaikkien komponenttien moolien kokonaismäärään. Moolijae ilmaistaan ​​yksikön fraktioina. IUPAC suosittelee, että moolijae merkitään kirjaimella x (ja kaasuille, y).

Moolijae määritetään kaavan mukaan:

missä suuri x_ on komponentin B moolijae;

Suuri n_ - komponentin B lukumäärä, mol;

Suuri summa - kaikkien komponenttien määrien summa.

Otetaan esimerkki.

Tehtävä:

Tuntemattomissa olosuhteissa sekoitettiin 3 kg typpeä, 1 kg happea ja 0,5 kg heliumia. Etsi saadun kaasuseoksen kunkin komponentin moolijae.

Päätös:

Ensin löydämme kunkin kaasun määrä (mol):

Sitten otetaan huomioon määrien summa:

Suuri summa = 107,14 : mol + 31,25 : mol + 125 : mol = 263,39 : mol

Ja löydämme kunkin komponentin moolijakeen:

Suuri 40,68 \% + 11,86 \% + 47,46 \% = 100 \%.

Ja iloitse oikeasta päätöksestä.

Vastaus: 40,68%, 11,86%, 47,46%.

Molaarisuus (moolitilavuuspitoisuus)

Katsotaan nyt luultavasti yleisintä tapaa ilmaista pitoisuus - molaarinen pitoisuus.

Molaarinen pitoisuus (molaarisuus, molaarisuus) - komponentin aineen määrä (moolien lukumäärä) seoksen tilavuusyksikköä kohti. SI-järjestelmän moolipitoisuus mitataan mol / m³, mutta käytännössä se ilmaistaan ​​paljon useammin mol / l tai mmol / l.

Joskus he myös sanovat yksinkertaisesti "molaarisuus", ja niitä merkitään kirjaimella M. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi nimitys "0,5 M suolahappoliuos" tulisi ymmärtää "puolimolaarinen suolahappoliuos" tai 0,5 mol / l..

Molaarista konsentraatiota merkitään kirjaimella c (latinalainen "ce") tai aineella, jonka pitoisuus on merkitty hakasulkeissa. Esimerkiksi [Na +] on natriumkationien konsentraatio mol / L. Muuten, sana "mol" merkinnässä ei ole vähentynyt - 5 mol / l, 3 mol / l.

Molaarinen konsentraatio lasketaan kaavalla:

missä suuri n_ on komponentin B aineen määrä, mol;

Suuri V - seoksen kokonaistilavuus, l.

Otetaan esimerkki.

Tehtävä:

Jostain syystä 24 g sokeria kaadettiin olutmukkiin ja täytettiin ääriin kiehuvalla vedellä. Ja jostain syystä meidän on löydettävä sakkaroosin moolipitoisuus tuloksena saatuun siirappiin. Ja muuten, se oli Isossa-Britanniassa.

Päätös:

Sakkaroosin molekyylipaino on 342 (laske, jos olemme tehneet virheen - C12H22Oyksitoista) Etsi aineen määrä:

Britannian pintti (sellainen tilavuusmäärä) on 0,568 litraa. Siksi moolipitoisuus on seuraava:

Vastaus: 0,1236 mol / l.

Normaali pitoisuus (mooliekvivalenttipitoisuus, ”normaalisuus”)

Normaali pitoisuus - tietyn aineen ekvivalenttien lukumäärä 1 litrassa seosta. Normaali pitoisuus ilmaistaan ​​mol-ekv / l tai g-ekv / l (tarkoittaen mol-ekvivalentteja).

Normaali pitoisuus ilmoitetaan kutenn, kanssaN, tai jopa c (fekv B) Normaali pitoisuus lasketaan kaavalla:

Suuri c_ = z cdot c_ = z cdot frac= frac<1>> cdot frac ; ; ; ; ; (5)

missä suuri n_ on komponentin B aineen määrä, mol;

V on seoksen kokonaistilavuus, l;

z on vastaavuusluku (vastaavuuskerroin suuri f_ = 1 / z).

Liuosten normaalin pitoisuuden arvo kirjoitetaan "n" tai "N", ja ne sanovat "normaali" tai "normaali". Esimerkiksi liuos, jonka konsentraatio on 0,25 n, on neljäsosa normaalista liuosta.

Otetaan esimerkki.

Tehtävä:

Laske yhden litran liuoksen normaalisuus, jos se sisältää 40 g kaliumpermanganaattia. Liuos valmistettiin seuraavaa reaktiota varten neutraalissa väliaineessa.

Päätös:

Neutraalissa ympäristössä kaliumpermanganaatti pelkistetään mangaani (IV) oksidiksi. Samanaikaisesti redox-reaktiossa 1 mangaaniatomi ottaa vastaan ​​3 elektronia (tarkista kaliumpermanganaatin mahdolliset redox-reaktiot oksidin muodostumisen kanssa, asettamalla hapetustila), mikä tarkoittaa, että ekvivalenttisluku on 3. Pitoisuuden laskemiseksi kaavan (5) mukaisesti yllä, meillä ei vieläkään ole tarpeeksi KMnO4: tä. Etsi se:

Nyt katsomme normaalia keskittymistä:

Vastaus: 0,759 mol-ekvivalentti / l.

Siksi huomaamme tärkeän ominaisuuden käytännössä - normaali pitoisuus on enemmän kuin molaarinen kertoimella z.

Tässä artikkelissa emme harkitse erityisen eksoottisia tapoja ilmaista keskittymiä, voit lukea niistä kirjallisuudessa tai Internetissä. Siksi puhumme toisesta menetelmästä ja jäädään siihen - massan keskittymiseen.

Molaarinen pitoisuus

Molaarinen konsentraatio (molaarisuus, moolimassan konsentraatio) - liuenneen aineen määrä (moolien lukumäärä) 1000 grammassa liuotinta.

Moolipitoisuus moolina / kg mitataan. Kuten molaarisessa konsentraatiossa, toisinaan he sanovat ”molaarisuutta”, ts. Liuosta, jonka konsentraatio on 0,25 mol / kg, voidaan kutsua neljännesmolaariseksi..

Molaarinen konsentraatio saadaan kaavasta:

missä suuri n_ on komponentin B aineen määrä, mol;

Vaikuttaa siltä, ​​miksi tällaista mittayksikköä tarvitaan keskittymisen ilmaisemiseksi? Joten molaalin konsentraatiolla on yksi tärkeä ominaisuus - se ei riipu lämpötilasta, toisin kuin esimerkiksi molaarinen konsentraatio. Ajattele miksi?

Massapitoisuus

Massapitoisuus on liuenneen aineen massan ja liuoksen tilavuuden välinen suhde. IUPAC: n suosituksesta sitä merkitään symbolilla γ tai ρ.

Massapitoisuus saadaan kaavasta:

missä suuri m_ on liuenneen aineen massa, g;

Suuri V - seoksen kokonaistilavuus, l.

SI-järjestelmässä ilmaistaan ​​kilogrammoina / m 3.

Otetaan esimerkki.

Tehtävä:

Laske kaliumpermanganaatin massapitoisuus edellisen tehtävän olosuhteiden mukaisesti.

Päätös:

Ratkaisu on hyvin yksinkertainen. Me harkitsemme:

Vastaus: 40 g / l.

Myös analyyttisessä kemiassa he käyttävät tiitterin käsitettä liuenneelle aineelle. Liuenneen aineen tiitteri on sama kuin massapitoisuus, mutta ilmaistaan ​​g / ml. On helppo arvata, että tiitterin yläpuolella olevassa tehtävässä tiitteri on 0,04 g / ml (tätä varten meidän on kerrottava vastauksemme 0,001 ml / l, tarkista). Muuten otsikko on merkitty kirjaimella T.

Ja nyt, kuten luvattiin, tabletti, jolla on kaavat yhden pitoisuuden siirtämiseksi toiseen.

Muuntotaulukko keskittymästä toiseen.

Vasemmalla olevassa taulukossa - MITÄ käännämme, päällä - MITÄ. Jos on "=" -merkki, niin nämä määrät ovat luonnollisesti yhtä suuret.

Mittayksiköt kliinisessä ja biokemiallisessa diagnostiikassa

Valtion standardin mukaan kansainvälisen yksikköjärjestelmän (SI) yksiköiden käyttö on pakollista kaikilla tieteen ja tekniikan aloilla, mukaan lukien lääketiede..

Tilavuusyksikkö SI on kuutiometri (m3). Lääketieteellisen käytön vuoksi on sallittua käyttää litran yksikkötilavuus (l; 1 l = 0,001 m3).

Aineen määräyksikkö, joka sisältää niin paljon rakenteellisia elementtejä kuin hiilen nuklidissa 12С on atomeja, joiden massa on 0,012 kg, on mooli, ts. Mooli on aineen määrä grammoina, jonka lukumäärä on yhtä suuri kuin tämän aineen molekyylipaino.

Moolien lukumäärä vastaa aineen massaa grammoina jaettuna aineen suhteellisella moolimassalla.

1 mooli = 10 ^ 3 mmol = 10 ^ 6 umol = 10 ^ 9 nmol = 10 ^ 12 pmol

Useimpien veressä olevien aineiden pitoisuus ilmaistaan ​​millimoolina litrassa (mmol / l).

Ainoastaan ​​indikaattoreille, joiden molekyylipainoa ei tunneta tai joita ei voida mitata, koska sillä ei ole fysikaalista merkitystä (kokonaisproteiini, kokonais lipidit jne.), Massapitoisuutta käytetään mittayksikkönä - grammaa litrassa (g / l).

Viime aikoina hyvin yleinen kliinisessä biokemiassa oleva pitoisuusyksikkö oli milligrammoprosentti (mg%) - aineen määrä milligrammoina, joka sisältyy 100 ml: aan biologista nestettä. Tämän arvon muuntamiseksi SI-yksiköiksi käytetään seuraavaa kaavaa:

mmol / l = mg% 10 / aineen molekyylipaino

Aikaisemmin käytetty pitoisuusyksikkö, ekvivalentti litraa kohti (ekv / l) on korvattava mooliyksiköllä litraa kohti (mol / l). Tätä varten pitoisuusarvo ekvivalentteina litrassa jaetaan elementin valenssilla.

Entsyymien aktiivisuus SI-yksiköissä ilmaistaan ​​tuotteen (substraatin) muodostuneiden (muuntuneiden) moolimäärien mukaan 1 s 1 litrassa liuosta - mol / (s-l), μmol / (s-l), nmol / (s-l).